Vəzifə öhdəlikləri:

• Müxtəlif gərginlik siniflərinin elektrik şəbəkələrinin qurulması prinsiplərini bilməsi;
• Kabel məhsullarının çeşidi və bütün gərginlik siniflərinin birləşdirici muftaları haqqında biliyi;
• Orta və yüksək gərginlik siniflərinin kabel xətlərinin sınaqdan keçirilməsi qaydası və qaydaları bilməsi;
• Kabel xətlərinin qurulması və istismarı sahəsində milli və beynəlxalq standartları (PUE, GOST, LEC və s.) bilməsi; 
• Qanunvericilik, normativ və texniki sənədləri bilməsi;
• Kabel məhsulları istehsalçıları ilə təcrübə;
• Texniki sənədlərlə işləmə bacarığı;
• Sənədlərin verilməsi ilə əlaqədar texniki direktor və istehsal direktoru ilə qarşılıqlı əlaqə;
• Sənaye layihələrində istifadə üçün kabel məhsullarının sertifikatlaşdırılması üçün həll;  
• Müştərilər və kabel aksesuarları  istehsalçıları ilə kabel məhsullarının sertifikatlaşdırılması üçün həll;
• Müştərilər və kabel aksesuarları istehsalçıları ilə texniki danışıqlar;
• Müştərilərə təklif olunan kabel məhsullarının və digər elektrik cihazlarının texniki xüsusiyyətləri barədə məsləhətləşmə
• Kabel məhsullarının yeni növlərinin hazırlanmasında iştirakı;
• Tender sənədlərinin hazırlanmasında iştirak;
• Kabel və kabel aksesuarlarına texniki tələblərin hazırlaması;
Anketlərin, xüsusi spesifikasiyaların hazırlanması və yüksək gərginlikli kabel xətlərinin çəkilməsi üçün PRP-nın hazırlanması;
• Yüksək gərginlikli kabel xətlərinin çəkilməsinə nəzarətin təşkili (şef-nadzor)


Təhsil/Təcrübə:

• Ali texniki təhsil: Bakalavr və Magistr təhsili
• Dil bilikləri: Rus dili, İngilis dili;
• İş təşkilində dəqiqlik və məsuliyyətlilik;
• Peşə istiqaməti üzrə istehsalat sahəsində ən az 5 il iş təcrübəsi;
• Avadanlıqlarla ilə işləmək bacarığı;
• Ünsiyyətcillik və kollektivdə işləmək bacarığı;
• Problemləri vaxtında müəyyən etmək və onlardan effektiv çıxış yollarını tapmaq bacarığı;

Əlavə məlumatlar:


• Əmək haqqı razılaşma əsasında; 
• Şirkət tərəfindən naharla və nəqliyyatla təmin edilmə;
• İş saatı: 8:00-17:00 
• İş qrafiki: I-V günlər 
• İş yeri: Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsində yerləşir.

Кабельный завод, Главный инженер-проектировщик кабельного производства

Обязанности:

• Знание принципов построения электрических сетей различных классов напряжения 
• Знание номенклатуры кабельной продукции и кабельной арматуры всех классов напряжения (знание устройства подстанций с применением распределительных устройств с воздушной /элегазовой изоляцией напряжением 35-500 кв – приветствуется)
• Знание порядка и правил испытаний кабельных линий среднего и высокого классов напряжения
• Знание национальных и международных стандартов (ПУЭ, ГОСТ, IEC и пр.), законодательных, нормативно-правовых и нормативно-технических документов в строительстве и сервисном обслуживании кабельных линий. 
• Опыт работы с производителями кабельно-проводниковой продукции
• Высокий уровень технической эрудиции
• Работа с технической документацией 
• Взаимодействие с техническим директором и директором по производству в части предоставления документации
• Решение вопросов по сертификации и аттестации кабельной продукции для применения в отраслевых проектах
• Проведение технических переговоров с заказчиками и предприятиями-изготовителями кабельной арматуры  
• Консультирование заказчиков по техническим характеристикам предлагаемой номенклатуры кабельно-проводниковой продукции и другого электротехнического оборудования
• Участие в разработках новых типов кабельно-проводниковой продукции и организации постановки их на производство
• Участие в подготовке тендерной документации
• Подготовка технических требований на кабель и кабельную арматуру
• Разработка опросных листов, заказных спецификаций и подготовка ППР на прокладку кабельных линий высокого и сверхвысокого напряжения
• Организация шеф-надзора за прокладкой кабельных линий высокого и сверхвысокого напряжения.


Требования:

• Высшее техническое (электротехника, электроэнергетика - приветствуется)

• Навыки работы с компьютером, ПО

• Уверенный пользователь программных продуктов MS Office: Excel, Word
• Опыт работы в производстве кабельно-проводниковой продукции cо стажем работы по специальности не менее 5 лет 
• Владение языками – Русский.     


Дополнительная информация:

• Оформление по ТК АР;
• Зарплата по договоренности;
• Питание и транспорт за счет компании; 
• График работы: 5 дней в неделю;
• Локация компании: поселок Тагиева, Сумгаит;
• Если Вы соответствуете вышеуказанным требованиям и хотели бы претендовать на данную, вакансию, пожалуйста, пришлите Ваше резюме на cv@stp.az с указанием наименования вакансии в теме письма.