Vakansiya Şöbə/Departament Elan tarixi Son tarix
Yayıcı, Metaləritmə zavodu İstehsal 06.06.2019 06.07.2019
Şiber təmirçisi, Metaləritmə zavodu İstehsal 06.06.2019 06.07.2019
Mexanik, Metaləritmə zavodu İstehsal 06.06.2019 06.07.2019
Soba təmirçisi Texniki istehsalat şöbəsi 27.05.2019 27.06.2019
Sex rəisi, Poladəritmə sexi Texniki istehsalat şöbəsi 27.05.2019 27.06.2019
Poladtökən operator Texniki istehsalat şöbəsi 27.05.2019 27.06.2019
Ölçü nəzarət müfəttişi Texniki istehsalat şöbəsi 24.05.2019 24.06.2019
Hidravlik-çilingər Texniki istehsalat şöbəsi 24.05.2019 24.06.2019
Elektronçu-çilingər Texniki istehsalat şöbəsi 24.05.2019 24.06.2019
Junior Plant Timekeeper (Entry level) Təsərrüfat 24.05.2019 24.06.2019
Avtoyükləyici operator Texniki istehsalat şöbəsi 24.05.2019 24.06.2019
Rəngsaz Texniki istehsalat şöbəsi 24.05.2019 24.06.2019
Kran maşinisti Texniki istehsalat şöbəsi 24.05.2019 24.06.2019
TEKLA Steel detailers İstehsal 21.05.2019 21.06.2019
Quraşdırıcı çilingər Texniki istehsalat şöbəsi 15.05.2019 15.06.2019
Kabel zavodu, Operator İstehsal 21.05.2019 21.06.2019